Het Centrum

Het Centrum voor Eetstoornissen werd opgericht door Sophie Pollock, klinisch psycholoog-gedragstherapeut en beschikt over een specifieke expertise in de behandeling van eetstoornissen en aanverwante problematiek.

Het Centrum wilt een oplossing bieden voor het tekort aan gespecialiseerde psychotherapeutische eetstoornishulpverlening in de Limburgse regio. In het Centrum werken allen in de gedragstherapie geschoolde therapeuten wiens kennis over de behandeling van eetstoornissen voortdurend up to date wordt gehouden middels opleidingen en vakliteratuur. Het Centrum voor Eetstoornissen werkt evidence-based en volgt de nationale en internationale richtlijnen in verband met de diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. Via Routine Outcome Monitoring (ROM) evalueren we de behandeling van al onze cliënten op objectieve wijze en stellen we deze waar nodig bij. Hiervoor nemen wij gedurende de behandeling op regelmatige tijdstippen metingen af om het klachtenniveau in kaart te brengen. 

Multidisciplinariteit is een belangrijk onderdeel van onze werking. Waar nodig wordt dan ook de samenwerking met andere (para-)medische hulpverleners gezocht zoals de eigen huisarts, psychiater, diëtist of beweegcoach. Op deze wijze kan de eetproblematiek vanuit verschillende invalshoeken opgevolgd en aangepakt worden.

Voor professionals heeft het Centrum ook een eigen opleidingsaanbod in de vorm van intervisiegroepen en workshops.

 

google-map

Centrum voor Eetstoornissen
Heldenplein 7E
3945 Ham - België
+32 (0)11 19 00 13
  +32 (0)473 69 39 00