Het Centrum

Het Centrum voor Eetstoornissen werd opgericht door Sophie Pollock, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en schematherapeut beschikt over een specifieke expertise in de behandeling van eetstoornissen en aanverwante problematiek.

Het Centrum wilt een oplossing bieden voor het tekort aan gespecialiseerde diëtistische en psychotherapeutische eetstoornishulpverlening in de Limburgse regio. In het Centrum werken allen in de gedragstherapie geschoolde therapeuten wiens kennis over de behandeling van eetstoornissen voortdurend up to date wordt gehouden middels opleidingen en vakliteratuur. Het Centrum voor Eetstoornissen werkt evidence-based en volgt de nationale en internationale richtlijnen in verband met de diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. 

Multidisciplinariteit is een belangrijk onderdeel van onze werking. Waar nodig wordt dan ook de samenwerking met andere (para-)medische hulpverleners gezocht zoals de eigen huisarts, psychiater, diëtist of beweegcoach. Op deze wijze kan de eetproblematiek vanuit verschillende invalshoeken opgevolgd en aangepakt worden.

 


adres praktijk

CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN
Hamsesteenweg 29
3971 Heppen

Ingang en parking via 
Burgemeester Hendrickxstraat

 +32 (0)479/16.34.39