Doelgroep

Wij bieden hulp aan cliënten met eetstoornissen en aanverwante eetproblemen die geen opname (meer) nodig hebben of dit wensen te voorkomen. Jong en oud, man en vrouw, met een recent of reeds langer durend eetprobleem kan hiervoor bij ons terecht.

De behandeling is zowel gericht op de psychologische achtergrond van het eetprobleem (vb. zelf- en lichaamsbeeld, emotieregulatie, ...), het stoppen met compensatiegedrag alsook het verkrijgen van een beter eetpatroon en gezonder gewicht. Indien nodig werken we hier samen met jouw diëtiste. Wanneer je nog geen diëtiste hebt en het voedingsluik volgens ons toch beter uitbesteed zou worden, kunnen wij jou enkele gespecialiseerde professionals aanwijzen waar wij vaak mee samenwerken. Natuurlijk is dit steeds vrijblijvend en niet verplicht om in aanmerking te komen voor onze hulpverlening.

Ons hulpaanbod is zowel 'cure' als 'care' gericht. Dat betekent dat we voor de ene cliënt de focus leggen op het volledig herstellen van de eetproblematiek, maar dat we anderzijds ook interventies aanbieden gericht op stabiliseren, gedeeltelijk herstel en/of verbeteren van de levenskwaliteit. Dit voor cliënten met een chronische eetstoornis die vooral een vraag hebben naar een beter leven mét hun eetstoornis.


adres praktijk

CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN
Hamsesteenweg 29
3971 Heppen

Ingang en parking via 
Burgemeester Hendrickxstraat

 +32 (0)479/16.34.39