Diagnostiek

Vraagt u zich af of u of uw partner/kind een eetstoornis heeft? Twijfelt u aan een diagnose of wilt u graag begrijpen waar dit eetprobleem vandaan komt? 

Bij het Centrum voor Eetstoornissen kijken we of er sprake is van een eetstoornis en zo ja welke dan. We onderzoeken of er eventueel bijkomende klachten zijn zoals een depressie, angststoornis of verslaving en hoe ernstig deze zijn. Aan de hand van enkele gesprekken over uw geschiedenis en functioneren brengen we het ontstaan van de eetproblematiek in kaart. Dit alles behoort standaard tot onze intakefase (zie 'intakeprocedure').


Testdiagnostiek

Bij complexe klachten en/of neuropsychologische problemen bestaat er ook de mogelijkheid voor doorgevoerde diagnostiek. Dit is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar.

PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK
Wij bieden mini-diagnostiek aan de hand van gestructureerde interviews wanneer er enkel een vraag is naar de specifieke aard van de psychische en gedragsmatige klachten. Het doel is een juiste diagnosestelling bij complexe klachten en mogelijke persoonlijkheidsproblematiek. 
Wanneer er ook een vraag is naar de persoonlijkheidsopmaak (bijv. persoonlijke stijl, impulscontrole, belastbaarheid, temperament en karakter, ...) en hoe dit samenhangt met de aanwezige klachten bieden wij uitvoerige diagnostiek met bijkomende gespecialiseerde testafnames. Dit kan ook nodig zijn om een behandeling beter af te stemmen (indicatiestelling).

NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK
U kan bij onze neuropsychologe terecht voor intelligentie-onderzoek, (vroege) dementiescreening en uitgebreide testing bij frontale en cognitieve klachten (bijv. vragen naar geheugenproblemen, aandachtsproblemen en frontale deficits) bij somatische of psychische problematiek, alsook AD(H)D en autisme. 

Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit meerdere afspraken en een terugkoppelingsgesprek waarbij we de bevindingen bespreken en u een schriftelijk verslag van het onderzoek mee krijgt. Op uw vraag bezorgen wij dit verslag ook aan uw verwijzer, huisarts of psychiater.

Heeft u hier vragen over of heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.


adres praktijk

CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN
Hamsesteenweg 29
3971 Heppen

Ingang en parking via 
Burgemeester Hendrickxstraat

 +32 (0)479/16.34.39