FAQ

 • Ik wil een behandeling starten. Hoe vaak moet ik dan komen? Open or Close

  Meestal vragen we om in het begin op frequentie basis af te spreken. Afhankelijk van het probleem kan dit wekelijks of één keer om de twee weken zijn. Op deze manier kunnen we een goede doorstart nemen wat betreft de kennismaking en behandeling. Eens het beter met je gaat verlagen we de frequentie in onderling overleg zodat je ook meer tijd krijgt om te oefenen met zelfstandigheid op gebied van je doelen. Zo sluipen we de behandeling uit tot je voldoende hersteld bent en we kunnen afronden.

 • Hoelang duurt een behandeling gemiddeld? Open or Close

  Een vaak gestelde vraag, maar helaas moeilijk om te beantwoorden. Sommige eetproblemen klaren vlug op met behandeling (8 – 12 sessies), terwijl andere eetproblemen toch complexer zijn. Dat hangt af van de aard van het eetprobleem, de verschillende oorzakelijke factoren en natuurlijk ook het tempo van de betrokkene. Spreek je van een echte eetstoornis, dan mag je in geval van boulimia nervosa vaak aan een half jaar denken, terwijl bij anorexia nervosa behandelingen van een jaar of langer geen uitzondering zijn.

 • Wat is het voordeel van groepstherapie? Open or Close

  In een groepstherapie vind je veel steun en inzichten bij lotgenoten. Je merkt dat je er niet alleen voor staat en dat anderen met dezelfde dingen worstelen als jou. Je kan hier samen met hen aan werken en je zo optrekken aan elkaar. We dragen hierbij zorg voor een positieve en stimulerende groepssfeer. Een ander voordeel van groepstherapie is dat het ook veel goedkoper is dan individuele therapie terwijl je er toch rond dezelfde dingen werkt.

 • Wanneer is een opname noodzakelijk? Open or Close

  Een opname is noodzakelijk wanneer er direct gevaar voor je dreigt. Dit kan zijn in geval van medische risico’s (bijv. slechte lichamelijke parameters) maar ook bij suïcidaliteit. Daarnaast is een opname aangewezen wanneer het je niet lijkt te lukken om in je ambulante behandeling voldoende vooruitgang te boeken of wanneer je thuissysteem onvoldoende draagkracht heeft. In dat geval ga je met een tijdelijke opname wellicht beter geholpen zijn.

 • Ik heb een te lage BMI. Moet ik verplicht aankomen tot een gezond gewicht? Open or Close

  Angst om aan te komen is normaal als je een eetstoornis hebt. Het is eerder regel dan uitzondering. Aankomen of werken aan gewichtsherstel is dan ook vaak een moeilijk punt in de begeleiding. Er is ruimte voor het bespreken van angsten en bezorgdheden maar net zoals bijvoorbeeld het overwinnen van een hondenfobie, kan je ook je eetstoornis niet genezen door er enkel over te praten. Wil je dit overwinnen dan zal je ook dingen moeten doen, wat dus aankomen betekent. Dit gebeurt echter op een tempo dat we samen besproken hebben en waar je ook zelf achter kan staan.

 • Hoeveel kans heb ik om te herstellen van mijn eetstoornis? Open or Close

  Wanneer je lijdt aan een klassieke eetstoornis zoals anorexia, boulimia of binge eating heb je doorgaans 50% kans op volledige genezing. Ongeveer 30% blijft na behandeling enkele klachten behouden en zo’n 20% van alle eetstoornissen zijn chronisch. Dit betekent dat de persoon nog langere tijd in grote mate last zal blijven hebben van zijn/haar eetstoornis. In het algemeen geldt dat hoe sneller je erbij bent, hoe meer kans je hebt op volledig herstel. Maar zelfs al lijdt je al jaren aan een eetstoornis en heb je hier misschien al verschillende behandelingen voor gehad, onze insteek is dat er altijd wel iets te verbeteren valt en dat deze keer misschien wel de goede keer is!

 • Moet ik mij bij u laten wegen? Open or Close

  Tijdens het intakegesprek is het gebruikelijk om naar je gewicht te vragen. Meestal hoort hier ook een effectieve weging bij. Wanneer je vervolgens daadwerkelijk een behandeling start voor je eetstoornis worden er verdere afspraken gemaakt rond het wegen (bijv. hoe vaak, wanneer, waar, …). Sommige personen staan immers te veel op de weegschaal en anderen mijden hem dan weer volledig. Hoe dit gebeurt valt te bespreken. Sommigen wegen zich liever thuis, terwijl anderen hier wat meer ondersteuning bij kunnen gebruiken. Dan kan bijvoorbeeld de afspraak gemaakt worden om (voorlopig) enkel in de therapie of bij de diëtiste te wegen. Later kan je dit dan weer zelfstandig oppakken.

 • Moet ik mij laten opvolgen bij mijn huisarts? Open or Close

  Slechte voedingsgewoontes, purgeren, ondergewicht en overgewicht kunnen lichamelijke complicaties met zich meebrengen. Om deze reden is een regelmatige lichamelijke check-up noodzakelijk. Daarnaast kunnen er soms ook medische oorzaken voor je klachten zijn die je best laat uitsluiten. Wij vinden het dan ook belangrijk dat jouw huisarts op de hoogte is van de problematiek zodat we waar nodig met hem/haar kunnen samenwerken binnen een gedeeld beroepsgeheim. Een regelmatige medische opvolging is wat ons betreft een vorm van goed voor je lichaam zorgen en er verantwoordelijk mee omgaan.

 • Zijn er partner- of gezinsgesprekken mogelijk? Open or Close

  Ja. Dit wordt onderling besproken en is steeds mogelijk ongeacht je een individuele of groepstherapie volgt. In partner- en gezinsgesprekken kunnen we inhoudelijk ingaan op jouw eetprobleem en hoe je partner of gezin hier het best mee om kan gaan. Natuurlijk overleggen we wel steeds op voorhand wat je wel of niet gezegd wilt hebben (zie ‘beroepsgeheim’). 

 • Kan ik bij jullie ook medicatie krijgen voor mijn klachten? Open or Close

  Een psycholoog is geen arts en dus ook niet bevoegd voor het voorschrijven van medicatie. Indien dit nodig of gewenst is, werken wij hiervoor samen met jouw huisarts of psychiater.

 • Hebben jullie beroepsgeheim? Open or Close

  Een psycholoog heeft inderdaad beroepsgeheim. Alle informatie die je aan jouw psycholoog vertelt valt hier onder. Er wordt strikt vertrouwelijk mee om gegaan zodat je in alle vrijheid kunt spreken. Je psycholoog zal jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens met derden (bijv. de huisarts, gezinsleden, andere betrokken hulpverleners, …). In zeer uitzonderlijke situaties mag/moet je psycholoog dit beroepsgeheim doorbreken. Dit is het geval wanneer hij/zij oordeelt dat er direct en ernstig gevaar heerst voor jezelf of anderen. Ook bij misdrijven op minderjarigen en getuigen onder eed (rechtbank) heeft een psycholoog spreekrecht.

 • Ik ben minderjarig. Moeten mijn ouders op de hoogte zijn van mijn begeleiding? Open or Close

  Wanneer een kind of jongere een behandeling aangaat gebeurt dat meestal in overleg met de ouders. Onder de 12 jaarhebben de ouders beslissingsbevoegdheid en worden zij nauw bij de behandeling betrokken. Beide ouders dienen van deze behandeling op de hoogte te zijn en hier hun toestemming voor te geven (ook in geval van een echtscheiding!). Wij achten de ouders verantwoordelijk om hun (ex-) partner van deze behandeling op de hoogte te stellen. Vanaf 16 jaar worden aan jongeren dezelfde rechten toegekend als aan volwassenen. Dit betekent dat zij vanaf dat moment de eigen beslissingsbevoegdheid dragen en ook het recht hebben op geheimhouding, zelfs tegenover hun ouders. Tussen de 12 en 16 jaar weegt de mening van ouders en kind even zwaar.

 • Moet ik iets meebrengen naar de afspraak? Open or Close

  In de begeleiding zal je veel inzichten opdoen en adviezen of tips meekrijgen. Soms werken we ook concrete actieplannen uit om ergens mee aan de slag te gaan of krijg je huiswerkopdrachten mee voor de volgende keer. Een schriftje of map waar je alles in kan bijhouden kan dan helpend zijn. (Denk wat dit betreft ook aan je leesbril!). Zo heb je alles bij de hand en hou je er voor jezelf ook een belangrijk naslagwerk op na. Dit kan je dan gebruiken op moeilijke momenten, tijdens of na de therapie of gewoon wanneer je nog eens wilt teruglezen vanwaar je komt.

 • Ik heb een klacht over mijn behandeling. Wat moet ik doen? Open or Close

  Hopelijk komt het niet zo ver, maar mocht je toch met iets zitten dan nodigen wij je uit om je klachten met je psycholoog te bespreken. Wij luisteren naar je, respecteren je mening en zoeken samen naar een oplossing. In geval dit voor jou desondanks geen genoegdoening geeft kan je je wenden tot de klachtencommissie van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).

 • Ik kan niet op mijn afspraak aanwezig zijn. Wat nu? Open or Close

  Een gemaakte afspraak kan je kosteloos annuleren wanneer je deze ten minste 48u op voorhand afbelt. Dit geeft ons de mogelijkheid om jouw plekje nog aan iemand anders te geven. Wanneer je je afspraak niet (bijv. in geval van vergeten) of laattijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt om deze helaas toch aan te rekenen.

 • Ik heb dringend hulp nodig. Wat moet ik doen? Open or Close

  In geval van crisis of acute situaties zoals bijvoorbeeld suïcidaliteit dien je contact op te nemen met je huisarts (evt. de huisarts van wacht) of de dienst spoedgevallen. Wij bevinden ons immers niet in de mogelijkheid om hier acuut op te reageren.


adres praktijk

CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN
Hamsesteenweg 29
3971 Heppen

Ingang en parking via 
Burgemeester Hendrickxstraat

 +32 (0)479/16.34.39