Afspraken


Afspraak maken

U kan op eigen initiatief een afspraak maken of na doorverwijzing van uw arts of diëtiste. Een verwijzing van een andere hulpverlener is dus niet per se noodzakelijk. Wanneer u belt voor uw partner, zoon of dochter is het wenselijk dat wij hem/haar ook even zelf kunnen spreken.

Afspraak vervroegen

Uw psycholoog is voor u beschikbaar tijdens het gereserveerde therapiemoment. Indien nodig kan deze afspraak in onderling overleg vervroegd worden (in de mate van het mogelijke). Wanneer u echter acute hulp nodig heeft, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of de dienst Spoedgevallen.

Afspraak annuleren

Een gemaakte afspraak kan kosteloos geannuleerd worden, mits dit ten minste 48u op voorhand gebeurt. U kan uw afspraak annuleren per telefoon (evt. voicemail) of e-mail. Voor afspraken die niet volgens deze voorwaarden geannuleerd worden, brengen wij kosten in rekening. Voor laattijdig geannuleerde afspraken vragen wij een vergoeding van 35 euro en niet-geannuleerde afspraken dienen voor 100% vergoed te worden.


adres praktijk

CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN
Hamsesteenweg 29
3971 Heppen

Ingang en parking via 
Burgemeester Hendrickxstraat

 +32 (0)479/16.34.39